ഗ്ലാസ് പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ

30 മില്ലി പെർഫ്യൂം കുപ്പി

തടികൊണ്ടുള്ള തൊപ്പിയുള്ള 100 മില്ലി പോളിഷ് കുപ്പി

50 മില്ലി അഗ്നിപർവ്വത താഴത്തെ പെർഫ്യൂം കുപ്പി

റെസിൻ തൊപ്പിയുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പെർഫ്യൂം കുപ്പി

പെർഫ്യൂം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ സിലിണ്ടർ മൊത്തവ്യാപാരം

ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ

മൃഗത്തലയുള്ള 80 മില്ലി പെർഫ്യൂം കുപ്പി

പരന്ന തോളിൽ പെർഫ്യൂം കുപ്പി

പരന്ന ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള പെർഫ്യൂം കുപ്പി

100 മില്ലി ഗ്രനേഡ് പെർഫ്യൂം കുപ്പി

50 മില്ലി ചതുര പെർഫ്യൂം കുപ്പികൾ

ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിങ്ക് പെർഫ്യൂം കുപ്പി

150 മില്ലി സിലിണ്ടർ പെർഫ്യൂം കുപ്പി

ഉയർന്ന കുതികാൽ പെർഫ്യൂം കുപ്പി

പുരുഷന്മാരുടെ കൊളോൺ മുഷ്ടി കുപ്പി

100 മില്ലി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പെർഫ്യൂം കുപ്പികൾ

ഇഷ്‌ടാനുസൃത സ്വർണ്ണ തൊപ്പിയുള്ള 90 മില്ലി പെർഫ്യൂം കുപ്പി

30 മില്ലി കറുത്ത കറുപ്പ് സുഗന്ധമുള്ള കുപ്പി

TF സ്ക്വയർ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിലുകൾ 30ml 50ml

3.4oz ദീർഘചതുരം പെർഫ്യൂം കുപ്പികൾ

ചുവന്ന കൊളോൺ കുപ്പികൾ

തവിട്ട് ചതുര പെർഫ്യൂം കുപ്പികൾ 50 മില്ലി

പച്ച പെർഫ്യൂം കുപ്പി 100 മില്ലി

കറുത്ത ചതുര പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതം

പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

10 മില്ലി പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ